Tìm kiếm sản phẩm

và tìm được 1 sản phẩm có từ khóa " g445 500k "